Vật phẩm công giáo Gratia

Hướng dẫn lần hạt và đọc Kinh Mân Côi (có lời đọc)

05 tháng 07 2024
MAI VÀNG RỒNG VIỆT

Kinh Mân Côi là một truyền thống cầu nguyện quý giá của Giáo hội Công giáo, giúp chúng ta gắn kết sâu sắc với Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Lần hạt Mân Côi là một cách để suy ngẫm về các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Kitô và nhận lãnh ơn phúc từ Thiên Chúa. Trong bài viết này, Gratia sẽ cùng các tín hữu tìm hiểu cách lần hạt và đọc Kinh Mân Côi một cách đúng đắn nhất.

1. Tìm hiểu về Kinh Mân Côi 

Lần hạt Mân Côi là một phương thức cầu nguyên thân quen đối với người Công Giáo, được xem là một “bản Kinh Thánh rút gọn” của các Kitô hữu. Qua nhiều thế kỷ, cấu trúc và những bản kinh của Chuỗi Mân Côi dần được hoàn thiện. Việc lần hạt giúp lòng người thanh thản, bình an để chiêm ngắm về các sự kiện quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu, từ lúc giáng sinh cho đến khi chịu khổ hình, phục sinh, đồng thời tôn vinh hình ảnh khiêm nhường và đức hạnh của Đức Mẹ Maria. Cầm Chuỗi Mân Côi trên tay, các tín hữu sẽ thấy mình có thêm nghị lực, sống cố gắng nên niềm Tin, Cậy, Mến trong cuộc sống. 

Kinh Mân Côi

Lần hạt Mân Côi là một cách cầu nguyện phổ biến đối với người Công Giáo

2. Hướng dẫn lần hạt và đọc Kinh Mân Côi chi tiết 

Lần hạt Mân Côi là một hành động cầu nguyện giúp chúng ta suy ngẫm và kết nối với các mầu nhiệm trong cuộc đời sự tích Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách lần hạt và đọc Kinh Mân Côi chuẩn dành cho các tín hữu:

 • Làm Dấu Thánh Giá

Lời nguyện: “Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.”

 • Đọc Kinh Tin Kính nhằm tuyên xưng Đức Tin 

Lời nguyện: “Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời Quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.”

 • Ở hạt lớn thứ nhất, đọc Kinh Lạy Cha

Lời nguyện: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.”

 • Ở ba hạt nhỏ tiếp theo, mỗi hạt sẽ đọc một Kinh Kính Mừng

Lời nguyện: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà; Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.”

 • Trên hạt lớn tiếp theo, đọc một Kinh Sáng Danh

Lời nguyện: “Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.”

 • Ở hạt nối lớn, ngắm Mầu Nhiệm Thứ Nhất, đọc một Kinh Lạy Cha.

Lời nguyện tắt: “Đức Bà truyền tin cho Đức Mẹ.”

 • Trên 10 hạt nhỏ tiếp theo, mỗi hạt sẽ đọc một Kinh Kính Mừng, trong lúc đọc cần suy ngẫm về Mầu Nhiệm Thứ Nhất. 

 • Trước khi chuyển sang hạt lớn, đọc một Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima. 

Lời Nguyện Fatima: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”

 • Tới hạt lớn và các hạt nhỏ tiếp theo, lặp lại các bước này cho các Mầu Nhiệm Thứ Hai, Ba, Bốn và Năm.

Mầu Nhiệm → Kinh Lạy Cha → 10 Kinh Kính Mừng → Kinh Sáng Danh → Lời nguyện Fatima.

 • Về các hạt nối lớn, đọc một Kinh Lạy Nữ Vương, một Kinh Trông Cậy và Các Lời Nguyện Vắn Tắt.

Lời nguyện Kinh Lạy Nữ Vương: “Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con, đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.”

Lời nguyện Vắn Tắt: “Trông cậy Chúa con, chớ để con hổ ngươi, chớ để con sa chước kẻ thù. Amen.”

 • Làm Dấu Thánh Giá kết thúc, hôn lên Thánh Giá với tâm hồn trân quý

Lời nguyện: “Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.”

Kinh Mân Côi

Lần hạt Mân Côi giúp chúng ta kết nối với các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria

3. Mầu nhiệm chiêm ngắm khi đọc Kinh Lần Hạt Mân Côi

Khi lần hạt Mân Côi, các tín hữu Công Giáo đọc những lời kinh quen thuộc, suy ngẫm về những mầu nhiệm quan trọng trong cuộc đời Đức Kitô và Mẹ Maria. Những mầu nhiệm này, được chia thành bốn nhóm chính: Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương và Năm Sự Mừng, giúp chúng ta đồng hành, chiêm nghiệm từng giai đoạn đặc biệt trong hành trình cứu độ của Chúa Giêsu. Mỗi ngày trong tuần, chúng ta lần hạt và suy ngẫm theo từng nhóm mầu nhiệm khác nhau.

3.1. Kinh Mân Côi theo ngày 

Để suy ngẫm về những mầu nhiệm trong cuộc đời Đức Kitô, ta làm theo cách lần hạt Mân Côi theo ngày như sau:

 • Năm Sự Vui: Thứ hai và thứ bảy, các chủ nhật mùa Giáng sinh.

 • Năm Sự Sáng: Thứ năm.

 • Năm Sự Thương: Thứ ba và thứ sáu, các chủ nhật mùa Chay.

 • Năm Sự Mừng: Thứ tư và chủ nhật.

3.2. Lần Hạt Năm Sự Vui 

Ta đọc kinh, lần hạt Mân Côi và suy niệm về Năm Sự Vui vào các ngày thứ hai và thứ bảy, cũng như các chủ nhật mùa Giáng sinh. Những mầu nhiệm này đồng hành với mầu nhiệm Nhập thể và đời sống âm thầm của Chúa Giêsu.

 • Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai: Xin cho được khiêm nhường.

 • Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave: Xin cho được lòng yêu người.

 • Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá: Xin cho được lòng khó khăn.

 • Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh: Xin cho được vâng lời chịu lụy.

 • Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh: Xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa.

3.3. Lần Hạt Năm Sự Sáng 

Các tín hữu đọc kinh, lần hạt Mân Côi và suy niệm về Năm Sự Sáng vào các ngày thứ năm. Những mầu nhiệm này đồng hành với những mốc thời gian hoạt động đặc biệt trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu.

 • Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan: Xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 • Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana: Xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 • Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối: Xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 • Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi: Xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

 • Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể: Xin cho được kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

Kinh Mân Côi

Mầu nhiệm Năm Sự Sáng đồng hành với những mốc thời gian hoạt động đặc biệt trong cuộc đời Chúa

3.4. Lần Hạt Năm Sự Thương 

Ta đọc kinh, lần hạt Mân Côi và suy niệm về Năm Sự Thương vào các ngày thứ ba và thứ sáu, cũng như các chủ nhật mùa Chay. Những mầu nhiệm này đồng hành với những đau khổ của cuộc khổ nạn Chúa Giêsu.

 • Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu: Xin cho được ăn năn tội nên.

 • Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn: Xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 • Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai: Xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 • Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá: Xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

 • Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá: Xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Kinh Mân Côi

Lần hạt Mân Côi, suy niệm về Năm Sự Thương vào các ngày thứ ba và thứ sáu

3.5. Lần Hạt Năm Sự Mừng

Ta đọc kinh, lần hạt Mân Côi và suy niệm về Năm Sự Mừng vào các ngày thứ tư và chủ nhật. Những mầu nhiệm này đồng hành với vinh quang phục sinh của Đức Kitô.

 • Đức Chúa Giêsu sống lại: Xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 • Đức Chúa Giêsu lên trời: Xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

 • Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống: Xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 • Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời: Xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 • Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời: Xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

4. Kinh Mân Côi - Lời kinh kết nối 

Kinh Mân Côi là lời kinh kết nối các tín hữu với Đức Maria, Chúa Giêsu và với tất cả mọi người.

4.1. Kết nối với Đức Maria

Khi đọc Kinh Kính Mừng, chúng ta kết nối với Đức Maria, Người được sứ thần Gabriel chào đón là "Đấng đầy ân sủng". Đức Maria được Thiên Chúa chọn để trở thành Mẹ của Chúa Giêsu, nhờ vào đức tin và sự khiêm nhường của Mẹ. Khi đọc Kinh Mân Côi, chúng ta cảm nhận sự kết nối tự nhiên như tình mẫu tử giữa Đức Maria và con người.

Kinh Mân Côi

Khi đọc Kinh Kính Mừng chúng ta được kết nối với Đức Maria

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chia sẻ rằng Kinh Mân Côi luôn mang lại sự nâng đỡ và là lời kinh ưa thích của ngài. Kinh Mân Côi đơn giản nhưng sâu sắc, giúp chúng ta gắn kết chặt chẽ với Đức Maria.

4.2. Kết nối với Chúa Giêsu

Khi lần hạt Mân Côi, chúng ta không chỉ đọc mà còn suy ngẫm về các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu. Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh giúp chúng ta hướng lòng về Chúa Giêsu Kitô.

Kinh Mân Côi

Chuỗi Mân Côi thể hiện những biến cố quan trọng trong cuộc đời Chúa

Chuỗi Mân Côi tóm tắt những biến cố quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu, từ Mầu Nhiệm Vui, Mầu Nhiệm Sáng, Mầu Nhiệm Thương đến Mầu Nhiệm Mừng. Đây là cách để chúng ta cầu nguyện và suy niệm các mầu nhiệm của Phúc Âm, đồng thời học hỏi từ Đức Maria về cuộc đời và hành trình đức tin của Chúa Giêsu.

4.3. Kết nối mọi người với nhau

Kinh Mân Côi kết nối các tín hữu với Đức Maria và Chúa Giêsu, từ đó tạo sự hiệp thông với mọi Giáo dân. Đây là lời kinh phổ biến mà ai cũng có thể đọc, từ trẻ em đến người già, từ người giàu đến người nghèo. Kinh Mân Côi có thể đọc ở bất cứ đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù ở nhà thờ, ở nhà, hay ở nơi công cộng. Đặc biệt, khi đọc chung với nhau trong gia đình hoặc cộng đoàn, Kinh Mân Côi mang lại sự gắn kết mạnh mẽ trong đức tin.

Kinh Mân Côi

Kinh Mân Côi kết nối ta với Đức Maria, Chúa Giêsu, tạo sự hiệp thông với mọi tín hữu

Chuỗi Mân Côi giúp chúng ta tìm thấy sức mạnh trong yếu đuối, ơn thánh trong tội lỗi, hướng đi trong bất hạnh và ngọn lửa đức tin trong khô khan. Đây là lời kinh kết nối chúng ta với Chúa Giêsu, Đức Maria và với nhau, mang lại nhiều ích lợi cho linh hồn và cuộc sống.

5. Kinh Mân Côi và một số câu hỏi thường gặp 

Kinh Mân Côi là một phần quan trọng trong đời sống tâm linh của người Công giáo, giúp gắn kết tín hữu với Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Tuy nhiên, có nhiều câu hỏi thường gặp xoay quanh nguồn gốc và cấu trúc của Kinh Mân Côi. Dưới đây là những giải đáp ngắn gọn cho các câu hỏi phổ biến này.

5.1. Vì sao gọi là Kinh Mân Côi?

Kinh Mân Côi có nguồn gốc từ tiếng Latinh là "Rosarium," nghĩa là "vòng hoa hồng." Trong tiếng Anh là "Rosary" và tiếng Pháp là "Rosaire," đều có nghĩa là "hoa hồng." Ở Việt Nam, tên gọi "Mân Côi" xuất phát từ Hán Việt, trong đó "Mân" hoặc "Môi" nghĩa là hoa hồng, và "Côi" hoặc "Khôi" là đá quý. Tên gọi này tượng trưng cho việc các kinh Kính Mừng kết thành một vòng hoa thiêng dâng kính Đức Mẹ.

5.2. Kinh Mân Côi có những hình thức gì? 

Kinh Mân Côi bao gồm ba hình thức cầu nguyện:

 • Khẩu nguyện: Cầu nguyện bằng lời nói.

 • Suy niệm: Suy ngẫm về các mầu nhiệm của Phúc Âm.

 • Chiêm ngắm: Tĩnh lặng và hướng tâm hồn về Chúa.

5.3. Kinh Mân Côi gồm bao nhiêu kinh? 

Kinh Mân Côi gồm 200 kinh Kính Mừng, được chia thành 20 chục. Mỗi chục kinh Kính Mừng tương ứng với một mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu.

5.4. Kinh Mân Côi gồm bao nhiêu màu nhiệm?

Kinh Mân Côi gồm 20 mầu nhiệm, được chia thành bốn nhóm:

 • Năm Sự Vui: Mầu nhiệm Nhập Thể và đời sống âm thầm của Chúa Giêsu.

 • Năm Sự Sáng: Cuộc đời rao giảng công khai của Chúa Giêsu.

 • Năm Sự Thương: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và cái chết Ngài.

 • Năm Sự Mừng: Sự phục sinh vinh quang của Chúa Giêsu.

Kinh Mân Côi

Kinh Mân Côi gồm 200 kinh Kính Mừng

Kinh Mân Côi đưa chúng ta đến gần hơn với Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Qua việc lần hạt, chúng ta có thể suy ngẫm, cầu nguyện và sống trong ân sủng của Thiên Chúa. Bài viết trên, Gratia đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về Kinh Mân Côi. Hy vọng bài viết giúp các tín hữu trong việc khám phá sâu sắc và cách lần lần hạt Mân Côi chính xác nhất.

>>>>  BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Chia sẻ:
Viết bình luận của bạn

Tin liên quan